Výuka

Edulabia ve výuce

Naše dosavadní poznatky z výuky jsou velmi dobré. Spolupracují s námi učitelé ze základních škol v Uherském Hradišti, Kunovicích, Polešovicích,... Sdílí své materiály i představu, co by aplikace měla obsahovat, aby pro ně byla maximálně využitelná. Učitelé, kteří s aplikací již v hodinách pracovali, si třídu rozdělili na několik skupin, všichni žáci aktivně spolupracovali, získali jsme také jejich odezvu. Někteří do dotazníku napsali, že se jim to líbilo, protože se nemuseli učit a učitel byl spokojený, protože spolu probrali látku, kterou chtěl.


Výuka dějepis, sklízení úrody Výuka dějepis, bůh Re

Děti neměly pocit, že se "musí" učit, ony měly pocit, že si hrály hru! Na konci každé kapitoly využili kvíz, který je možné spustit i kdykoli samostatně, učitel má díky aplikaci Edulabia přehled výsledků ze všech tabletů ve třídě. Může tedy využít, že sama aplikace mu dá výstup vyučovací hodiny. A zrovna kvíz se u dětí setkal až s překvapivě kladnou reakcí.


Edulabia administrace