Uvedení systému Edulabia do praxe


1. Příprava PC učitelem


Na webu Edulabia se učitel
zaregistruje
založí účet
své školy
založí třídu/y založí seznam žáků

2. Příprava školních tabletů učitelem


Tablet se připojí na internet přes Wi-Fi, případně přes mobilní telefon(Wi-Fi) a v jednom ze tří obchodů učitel stáhne / nainstaluje aplikaci. Přihlásí se
a přířadí tablet k založené škole

3. Použití tabletu žákem


Spustí aplikaci Edulabia žák zvolí svou třídu zvolí své jméno zadá svůj PIN žák pracuje dle pokynů učitele

prochází učivo formou hry
řeší hádanky
řeší testy od učitele
Práce s aplikací Edulabia

Správce systému Edulabia nabízí učiteli přehled o aktivitách žáků v hodině, umožnuje učiteli používat kvízy nebo si vytvořit vlastní testy, ze kterých mu dá systém okamžitou zpětnou vazbu. Učitel může ihned vyhodnocení z testů využít pro další rozbor hodiny a učiva. Například má přehled, která otázka či látka činí žákům potíže a podobně.

1. Učitel si vybere či vytvoří test na svém PC

2. V hodině žákům spustí přístup k testu

Testu se může účastnit
také žák mimo třídu
- dlouhodobě nemocný
- s individuální výukou
- v domácím vzdělávání

3. Ihned získá informace o práci žáků

-správně/nesprávně zodpovězené otázky
-nejdéle řešené otázky..