Pokud není k dispozici Wi-Fi síť pro připojení k internetu, je možné vytvořit Wi-Fi hotspot pomocí mobilního telefonu a tím poskytnout internet všem tabletům ve třídě. Telefon musí mít aktivována mobilní data a je potřeba udělat několik nastavení pro vytvoření Wi-Fi hotspotu:


Telefon s Android
Iphone
Telefon s Windows Phone

Telefon s Android

Zdroj:www.svetandroida.cz

1. Stiskněte tlačítko [Menu].

2. Z nabídky zvolte [Nastavení].

3. Přejděte do sekce Ovládání bezdrátových sítí.

4. Otevřete položku Tethering a přenosný hotspot.

5. Aktivujte zatržítko Přenosný hotspot Wi-Fi.

6. Pokračujte v Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi-Konfigurace hotspotu Wi-Fi.

7. Do pole Identifikátor SSID sítě vepište název, pod kterým bude vámi vytvořená Wi-Fi síť viditelná.

8. Z nabídky zabezpečení zvolte buď Open, pokud nechcete, aby uživatelé museli před připojením zadat heslo, nebo WPA2 PSK pokud heslo zadávat mají. V obydlených oblastech rozhodně doporučujeme heslo požadovat – zabráníte tím zneužití vašeho připojení k Internetu.

9. Pokud jste zvolili zabezpeční WPA2 PSK, zbývá jen zadat Heslo.

10. Konfiguraci ukončíte tlačítkem Uložit. Pozor – uložení je možné jen tehdy, pokud jste zadali dostatečně silné heslo!

Iphone

Zdroj:apple.com

Následujícím postupem nastavte svůj Osobní hotspot:

1. Klepněte na Nastavení > Mobilní data.

2. Klepnutím na Osobní hotspot funkci zapněte.

Po nastavení Osobního hotspotu můžete přejít na Nastavení > Osobní hotspot, kde ho můžete zapnout nebo vypnout, popřípadě změnit heslo. Pokud volbu Osobní hotspot nevidíte, zeptejte se svého operátora, jestli se svým tarifem můžete využívat Osobní hotspot.

Telefon s Windows Phone

Zdroj:www.windowsphone.com

1. Z úvodní obrazovky přejděte doleva na seznam Aplikace a potom klepněte na položky Nastavení > Sdílení Internetu.

2. Přepněte nastavení Sdílení na hodnotu Zapnuto.

3. Klepněte na položku Nastavení.

4. Na obrazovce Sdílení Internetu proveďte následující akce a potom klepněte na položku HotovoIkona Hotovo:

  • Do pole Název vysílání zadejte název sítě. Tento název uvidíte vy i ostatní uživatelé a jiná zařízení jej budou používat k využití vašeho sdíleného připojení přes síť Wi-Fi.
  • Klepněte na položku Typ zabezpečení a pak na položku Je nutné heslo (WPA2) nebo Žádné (otevřeno).
  • Pokud jste v části Typ zabezpečení vybrali možnost Je nutné heslo (WPA2), do pole Heslo zadejte heslo vyžadované k použití sdíleného připojení.