Předpokládáme existeni Wi-Fi přístupového bodu připojeného k internetu. Pokud Wi-Fi není k dispozici, můžete vytvořit Wi-Fi pomocí mobilního telefonu. Tablet připojíte k Wi-Fi síti dle operačního systému následovně:


Tablet s Android
Ipad
Tablet s Windows

Telefon s Android

Zdroj:androidmarket.cz

1. Stiskněte tlačíto "Menu" -> v nabídce vyberte "Nastavení".

2. Vyberte "Bezdrátová nastavení a připojení sítě".

3. Zatrhněte volbu "WiFi".

4. Pokračujte do "Nastavení WiFi"

5. Zde v sezmanu vyberte požadovanou WiFi síť a klikněte na ní a zvolte "Připojit".

6. Pokud se Vás tablet zeptá na heslo, zadejte jej a poté použijte "Připojit". Pokračujte v Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi-Konfigurace hotspotu Wi-Fi.

7. Počkejte až se u vybrané WiFi sítě objeví ‚připojeno‚ a v horní liště se zobrazí indikátor síli WiFi signálu.

Ipad

Zdroj:apple.com

1. Z domovské obrazovky přejděte do "Nastavení"->"Wi-Fi".

2. Zapněte Wi-Fi. Zařízení automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě

3. Klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.

4. Zadejte heslo a potom klepněte na "Připojit".

Table s Windows

Zdroj:apple.com

1. V seznamu aplikací klepněte na "Nastavení"->"Wi-Fi".

2. Zkontrolujte, že je přepínač Wi-Fi sítě v poloze Zapnuto

3. Klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.

4. Pokud se připojujete k zabezpečené síti a zobrazí se žádost o zadání hesla, zadejte ho.

5. Připojte se klepnutím na "Hotovo".