Edulabia na ZŠ Polešovice

Dějepis trochu jinak

V dějepise se výuka šesťáků přehoupla ke starověkým civilizacím. Tentokrát zavítali do Egypta. Tuto zajímavou kapitolu v dějinách však v šestce započali trochu jinak. Po počátečním seznámení s touto civilizací, se kterou si většina z nás spojí majestátní pyramidy a sfingy, následovalo překvapení v podobě vyzkoušení si výukového programu na tabletech. A tak se z žáků na nějakou chvíli stali snoví cestovatelé, kteří v horkovzdušných balónech pluli nad egyptskou říší a postupně se seznamovali s tím, kde tehdejší Egypt ležel, jaké bylo tamní podnebí a podmínky pro zemědělství, jaká božstva zde uznávali, kterak probíhalo pohřbívání mrtvých a s mnohými dalšími poznatky. To, jak dávali pozor, si vzápětí po splnění jednotlivých lekcí mohli ověřit v kvízu. Pokud chtěli, mohli zalistovat v cestovatelském deníku a přečíst si, co je zajímá. Netradiční část výuky se žákům líbila a shodli se, že se naučili spoustu nových věcí. Za zpestření výuky děkujeme firmě NextData s.r.o.

Polešovice

Zeměpis trochu jinak

Na podzim si žáci ZŠ Polešovice vyzkoušeli výuku na tabletech v hodinách dějepisu. Aplikace Edulabia zaujala jak zvídavé studenty, tak učitele a to náš tým velmi těší. V ZŠ Polešovice se rozhodli zpestřit výuku také v hodinách zeměpisu. Aplikaci Edulabia využili pro právě probíranou látku o litosféře a sopečné činnosti. V testu si prověřili své znalosti nejen o litosféře, ale vrátili se také k již probraným okruhům. Pomocí testů Edulabia si zopakovali učivo o vesmíru a sluneční soustavě. O své hodině informovali také na stránkách své školy, kde je možné nahlédnout do fotogalerie.

Polešovice - zeměpis